Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Konwent WNS > Projekty badawcze

Projekty badawcze

W dniu 4 maja 2017 br. odbyło się spotkanie robocze grupy członków Konwentu Wydziału Nauk Społecznych  dotyczące projektu badawczego ”DIALOG” realizowanego w ramach programu MNiSW.

W zebraniu uczestniczyli Pani Dziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Marcelina Zuber i Przewodniczący Konwentu Wydziału Nauk Społecznych Pan Cezary Rutka oraz pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego. Na spotkaniu omawiane były propozycje szczegółowych działań oraz harmonogram realizacji projektu w okresie marzec 2018 - czerwiec 2019. W dyskusji omawiano również zakres i formy współpracy z przedstawicielami Fundacji OK.Art.

Kierownikiem projektu została wybrana Pani Dr Barbara Pabjan. Podczas realizacji projektu badawczego „DIALOG”, którego celem jest nawiązywanie kontaktów i podejmowanie współpracy środowiska akademickiego ze społecznościami lokalnymi. Organizowane będą indywidualne i grupowe spotkania grupy badawczej w terenie oraz pomieszczeniach OK. Art. Przewiduje się również uczestnictwo oraz współpracę środowiska akademickiego, społeczności lokalnych w organizacji wydarzeń kulturalnych, muzycznych, fotograficznych i filmowych.