Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2017

Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2017[1]

 

Nagrodą indywidualną Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego uhonorowano dr hab. Mariusza Turowskiego z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Książka Mariusza Turowskiego, C.B. Macpherson: „indywidualizm posiadaczy” a dylematy współczesnej ontologii politycznej to praca z zakresu historii idei i filozofii politycznej skoncentrowana na poglądach kanadyjskiego badacza koncepcji i tradycji possessive indyvidualism „indywidualizmu posiadaczy” – Crawforda Macphersona. Praca wykracza jednak poza konwencje opisowego studium idei, jest nasycona refleksją, która pozwala ujmować „indywidualizm posiadaczy” jako jedną z fundamentalnych matryc antropologicznych, których powstanie przesądziło, w dużej mierze, o losach cywilizacji zachodu i wciąż ma istotne znaczenie w kształtowaniu stylów myślenia i praktyk związanych z istnieniem i przemianami wolnorynkowego społeczeństwa liberalnego. Jest to rozprawa monumentalna i o wielkiej doniosłości w skali zarówno polskiej, jak i międzynarodowej, ustanawiającym nowy wzorzec metodologiczny w dociekaniach nad dziejami europejskich doktryn liberalnych i emancypacyjnych.

Monografia zapełnia poważną lukę w polskim piśmiennictwie na temat kluczowych aspektów teorii i dziejów myśli politycznej. Jest to jedyne jak do tej pory studium monograficzne dotyczące idei C.B. Macphersona, wybitnego kanadyjskiego filozofa i politologa, w naszym języku. Pracę tę można uznać za przełomową na gruncie polskiej humanistyce oraz za jedno z najważniejszych dzieł z zakresu filozofii polityki opublikowanych w Polsce. Jednocześnie, jest to pierwsza w skali ogólnoświatowej całościowa prezentacja poszczególnych aspektów tezy o posesywnym indywidualizmie wraz z koncepcją jej autora w ogóle.

 

Nagrodę indywidualną Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną pracę doktorską pt. Uwarunkowania społeczne działań profilaktycznych policji. Studium socjologiczne otrzymała dr Marzena Kordaczuk-Wąs doktorantka Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


[1] https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html