Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Prof. dr hab. Edward Olszewski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Przyjaciela Prof. dr hab. Edwarda Olszewskiego wybitnego Politologa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie i Bliskim oraz Społeczności Akademickiej UMCS w Lublinie składają:

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Społecznych,

Dyrektor i Rada Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego