Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Granty > Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków na granty wewnętrzne

Prodziekan ds Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Marcelina Zuber ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2018 roku (tzw. granty wewnętrzne). 

Zamknięcie naboru wniosków zakończy się 17 sierpnia 2018 r. (piątek) o godzinie 12.00.

Wnioski (2 egzemplarze w białej teczce, opatrzonej imieniem i nazwiskiem) należy kierować do Pani Weroniki Wojciech (Dziekanat, pok. 28).

Informacja-o-przedluzeniu (PDF / 2.35 Mb)