Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Granty > Informacje dla grantobiorców

Szanowni Państwo,

poniżej podaję kilka cennych informacji, mogących pomóc Państwu w rozliczaniu kosztów w ramach grantu wewnętrznego. Uprzejmie proszę też o jakiekolwiek uwagi/sugestie, jakie treści mogłyby się tutaj jeszcze zanleźć.

 1. 1. Zamówienie na zakup usług (np. zlecenie przeprowadzenia badań kwestionariuszowych przez firmę zewnętrzną) musi zostać zaakceptowane i  podpisane przez Prodziekana.
 2. 2. W uzasadnionych przypadkach realizacja badań w ramach Wewnętrznych Projektów Badawczych może zostać przedłużona po uzyskaniu zgody Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W tym wypadku najpóźniej miesiąc przed planowanym zakończeniem projektu należy złożyć do Pani Prodziekan Zuber pismo z prośbą o możliwość przedłużenia terminu realizacji grantu wewnętrznego wraz z uzasadnieniem. Grant wewnętrzny może uzyskać przedłużenie maksymalnie do 15 grudnia następnego roku. Tego dnia powinna zostać dostarczona ostatnia faktura, ponieważ do końca roku pieniądze muszą zejść z konta grantowego.
 3. 3. Zakup książek w ramach grantu wewnętrznego - Pracownicy Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych udzielają informacji na temat zakupu literatury w ramach realizowanego grantu. W skrócie: trzeba udać się do Kierownik Biblioteki – Pani Elżbiety Lach-Leończyk i podać, jaką książkę należy zamówić. Wówczas Biblioteka zamawia książkę, a fakturę od razu przekazuje do obiegu i realizacji. Wtedy grantobiorca nie musi płacić z własnej kieszeni i oczekiwać na zwrot. Druga opcja: można kupić książkę samodzielnie (może być płatność gotówką a potem zwrot na konto przez Uniwersytet, ale faktura musi być wystawiona na Uniwersytet Wrocławski!). Z zakupioną książką i fakturą należy udać się do Biblioteki celem włączenia książki do zbioru bibliotecznego. Z opieczętowaną przez bibliotekę  fakturą należy się zgłosić do Pani Weroniki Wojciech celem rozliczenia. 
 4. 4. Do zakupów (np. książek, usług) doliczany jest podatek VAT lub cło. Szczegółowych informacji dotyczących tych progów udzielają pracownicy Sekcji Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego.
 5. 5. W przypadku faktur wystawionych przez podmioty zagraniczne i kwot niewyrażonych w PLN, do rozliczenia finansowego niezbędne jest przewalutowanie przygotowane przez pracowników Sekcji Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego. Czas przewalutowania, wraz akceptacją faktury przez osoby uprawnione, konieczną do zwrotu poniesionych kosztów, może wynosić kilka tygodni.
 6. 6. Faktury potwierdzające koszty poniesione w ramach realizacji Wewnętrznego Projektu Badawczego muszą zostać opisane. Opis ten powinien zawierać: za co jest faktura, źródło finansowania (numer grantu), formę płatności (gotówka/karta płatnicza/karta kredytowa/przelew), numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot, imię i nazwisko kierownika grantu, zgodność z prawem o zamówieniach publicznych (Art. 4 Pkt 8 PzP)
 7. Przykład:

  Faktura za zakup książki na potrzeby realizacji grantu wewnętrznego.

  Źródło finansowania: 0420/2490/18

  Forma płatności: gotówka

  Proszę o zwrot na konto: [tutaj numer konta ROR]

  Art. 4 Pkt 8 PzP

  [Podpis grantobiorcy]

 8. 7. Umowy o dzieło i umowy zlecenia nieoparte o wzory zamieszczone na stronie http://bip.uni.wroc.pl/212/wzory-umow.html muszą zostać zaakceptowane przez Biuro Radców Prawnych UWr. Czas weryfikacji przedstawionej wersji umowy może wynosić kilkanaście tygodni (!), dlatego najlepiej używać umów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim.