Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Granty > Narodowe Centrum Nauki - ogłoszenie konkursu MINIATURA 2

Narodowe-Centrum-Nauki---Logo

17 kwietnia 2018 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs o nazwie MINIATURA 2. 

MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 mln zł. 

Dodatkowe informacje, wskazówki oraz dokumentację konkursową do pobrania znajdziecie Państwo na stronach: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2 oraz https://www.ncn.gov.pl/node/3979

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF.

Wnioski należy składać w systemie teleinformatycznym poprzez Dział Badań Naukowych, mieszczącym się przy pl. Uniwersyteckim 1 (gmach główny) w pokoju 110, tel. +48 71 375 22 65, +48 71 375 22 41 tel., fax +48 71 344 72 52, e-mail: dbn@uwr.edu.pl.