Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Konwent WNS > O Konwencie

O Konwencie

14 grudnia 2012 r. na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie utworzenia Konwentu Wydziału Nauk Społecznych. Konwent, w zamyśle jego inicjatorów, ma stanowić forum współpracy i wymiany poglądów naukowców i praktyków życia społecznego i gospodarczego w regionie Dolnego Śląska.

Możliwość organizacji Konwentu Wydziału Nauk Społecznych wynika z art. 60, ust. 4  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572).

Powołanie Konwentu ma umożliwić stworzenie lepszych relacji pomiędzy Uczelnią, a jej otoczeniem zewnętrznym. Jest to organ kolegialny, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan oraz Prodziekani WNS, dyrektorzy instytutów i katedr WNS, przedstawiciele przez nich oddelegowani, kierownik studiów doktoranckich oraz partnerzy zewnętrzni. Ważną grupę interesariuszy zaangażowanych w działania Konwentu stanowią studenci i doktoranci WNS. Konwent WNS, jako ciało doradcze, współpracuje z władzami WNS w zakresie inicjowania i wspierania działań służących rozwojowi Wydziału, szczególnie w zakresie opracowania i wdrażania jego strategii rozwojowej. Rola Konwentu ma charakter opiniodawczy i doradczy wobec władz WNS i ma na celu umocnienie pozycji Wydziału w regionie.

Obecnie do grona członków Konwentu należą  przedstawiciele jednostek samorządowych, instytucji państwowych, firm i stowarzyszeń branżowych: Urzędu Miejskiego Wrocławia,  Izby Wydawców Prasy, Dolnośląskiego Wojewódzkiewgo Urzędu Pracy, Związku Pracodawców Polska Miedź, Stowarzyszenia Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska, Loży Dolnośląskiej BCC, Dolnośląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, ADMI, Sp. z.o.o., CEDOZ − Centrum Doskonalenia Zarządzania, Lean Enterprise Institute Polska, ELZET BC Wrocław, Bensari Consulting, VITBIS Sp. z o.o., Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki.

 fb_2017-04-12_12-58-15.png

logo-II-admi_hpcwl4

Logo-polska-miedz_3vg5t6

logo_inspekcja_transportudrogowego_4cd2t7png

lozadolnoslaska_duze_s3lw6r

A1_kolorowy-kwadrat-na-biel_ahhhfs

DWUP-podstawowe-pionowe-KOLOR_2ew3w5

IWP1300_hdcarz

logo-Admi_mulfve