Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Konwent WNS > Projekty badawcze

Projekty badawcze

W ramach cyklicznych posiedzeń Konwentu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzonych przez Pana Przewodniczącego Cezarego Rutkę i Panią Prodziekan dr hab. Marcelinę Zuber pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiają i dyskutują o założonych celach i działaniach związanych z realizacją projektu badawczego „DIALOG”, którego kierownikiem jest dr Barbara Pabjan. Projekt, który realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego na posiedzeniu Konwentu w dniu 23 czerwca 2017 r. był omawiany ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu realizacji projektu w okresie marzec 2018 r. - czerwiec 2019 r. W dyskusji omawiano zakres oraz formy współpracy z przedstawicielami Fundacji OK Art.

Podczas realizacji projektu badawczego „DIALOG”, którego celem jest nawiązywanie kontaktów i podejmowanie współpracy środowiska akademickiego ze społecznościami lokalnymi organizowane będą indywidualne i grupowe spotkania grupy badawczej w terenie oraz pomieszczeniach OK. Art. Przewiduje się również uczestnictwo oraz współpracę środowiska akademickiego, społeczności lokalnych w organizacji wydarzeń kulturalnych, muzycznych, fotograficznych i filmowych. Założenia i wstępne efekty działań w ramach projektu badawczego zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej na posiedzeniu Konwentu WNS w dniu 23 czerwca 2017 przez Prof. dr hab. Adama Chmielewskiego oraz dr Berenikę Dyczek.