Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Rady Dyscyplin Naukowych > Nauki Socjologiczne

Rada Dyscypliny Naukowej

Nauki Socjologiczne

na Wydziale Nauk Społecznych

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej: dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Ewa Banaszak
Wiceprzewodniczący: dr hab. Mateusz Błaszczyk, prof. UWr

Skład Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych (kadencja 2020-2024):