Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Procedury > Jednolity System Antyplagiatowy JSA

Jakie prace dyplomowe badane są przez Jednolity System Antyplagiatowy?
Zgodnie z treścią art 76 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w systemie JSA badane są wszystkie pisemne prace dyplomowe przed egzaminem dyplomowym: licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie.

Należy mieć na względzie, iż w Ustawie 2.0 w kontekście systemu antyplagiatowego oraz studiów zakończonych dyplomem i uzyskaniem stopnia lub tytułu naukowego, mowa jest o studiach pierwszego, drugiego stopnia, jak również trzeciego stopnia.


Aktualny stan prawny:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 76. ust. 4. Jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, uczelnia sprawdza ją przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1.

Art. 188. ust. 4. Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, podmiot doktoryzujący sprawdza ją przed obroną z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1.

Art. 351. Minister prowadzi Jednolity System Antyplagiatowy.

Jednolity System Antyplagiatowy zapewnia wsparcie w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jednolity System Antyplagiatowy wykorzystuje dane zawarte w repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz bazie dokumentów w postępowaniach awansowych.

Minister zapewnia nieodpłatne korzystanie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego uczelniom, instytutom PAN, instytutom badawczym, instytutom międzynarodowym, PKA oraz RDN.

Art. 356. ust. 1. Instytut badawczy, którego przedmiot działania jest związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych, nadzorowany przez ministra administruje:

1) Systemem POL-on, w tym bazami danych;

2) Jednolitym Systemem Antyplagiatowym.


Wszystkie niezbędne informację i materiały szkoleniowe znajdą państwo na stronie: https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-skroty/