Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Konwent WNS > Spotkania Konwentu > Plenarne posiedzenie w dniu 23 marca 2018 - RELACJA

Pierwsze spotkanie w roku 2018 r Konwentu WNS odbyło się 23 marca 2018 w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych w godzinach 12-14.Tematem przewodnim obrad  była ochrona zdrowia. Podczas pierwszej części spotkania zostały wręczone certyfikaty nowym członkom Konwentu – Dawidowi Nowackiemu (Samorząd Studentów WNS) oraz Aleksandrze Zastępie (Samorząd Studentów). Następnie Pan Przewodniczący Cezary Rutka oddał głos dr Wojciechowi Mackiewiczowi (Instytut Filozofii) w celu przedstawienia prezentacji „Biopolityka w kontekście nauk społeczno-humanistycznych”. Druga prezentacja została dokonana  przez dr Anna Jagiełłowicz- członka Akademii Ochrony Zdrowia. W kolejnej części obrad nastąpiła dyskusja  nt. Dyrektor szpitala jako lekarz i menedżer, do której wprowadził Przewodniczący Konwentu Wydziału Nauk Społecznych Pan Cezary Rutka.

Głosy w dyskusji zabrali: dr Alina Jagiełłowicz, Instytut Filozofii, Akademia Ochrony Zdrowia przy UWr, Mirosław Jerzy Gontarski, Akademia Ochrony Zdrowia przy UWr, Związek Literatów Polskich, dr Wojciech  Mackiewicz, Instytut Filozofii UWr oraz dr hab., prof. UWr Iwona Taranowicz, Instytut Socjologii UWr.

W ostatniej części spotkania nastąpiła wymiana opinii członków Konwentu WNS w kontekście  przedstawionych prezentacji przez prelegentów i głosów w dyskusji. Po zakończeniu obrad Pani Dziekan dr hab. Marcelina Zuber podziękowała członkom Konwentu i gościom za przybycie. 

P1010056_2018-05-13_13-47-59.JPGP1010057_2018-05-13_13-48-00.JPGP1010058_2018-05-13_13-48-02.JPGP1010059_2018-05-13_13-48-03.JPGP1010060_2018-05-13_13-48-04.JPGP1010061_2018-05-13_13-48-52.JPGP1010062_2018-05-13_13-48-07.JPGP1010063_2018-05-13_13-48-09.JPG