Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Strona główna > Studenci > Gdzie załatwisz swoją sprawę?

Zakres obsługi studentów przez sekretariaty i dziekanat

Zakres obsługi studentów przez  sekretariaty instytutów:

 • informacje o planie zajęć,
 • informacje o podziale na grupy zajęciowe,
 • informacje o wpisaniu studentów do grup zajęciowych w systemie USOS,
 • informacje o harmonogramie zjazdów studiów niestacjonarnych,
 • informacje o terminach konsultacji pracowników dydaktycznych,
 • informacje na temat oferty dydaktycznej na poszczególne semestry,
 • informacje o zapisach na przedmioty,
 • szczegółowe opisy przedmiotów,
 • informacje o przesunięciu (odwołaniu) zajęć dydaktycznych,
 • bieżące sprawy dotyczące zajęć i wykładowców

Instytut Filozofii

tel. +48 71 375 52 24
wns.if@uwr.edu.pl

Instytut Politologii

tel: +48 71 375 50 99
wns.ipol@uwr.edu.pl

Instytut Socjologii

tel: +48 71 375 50 97
wns.is@uwr.edu.pl

Instytut Studiów Międzynarodowych

tel: +48 71 375 51 37
wns.ism@uwr.edu.pl

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

tel: +48 71 375 52 16
wns.klmn@uwr.edu.pl

Katedra Studiów Europejskich

tel: +48 71 375 51 58
wns.kse@uwr.edu.pl

 

 

 

Zakres obsługi studentów przez dziekanat:

 • odbiór indeksu, legitymacji studenckiej,
 • odbiór kart okresowych osiągnięć,
 • rozliczanie semestru: składanie indeksów i kart okresowych osiągnięć dziekanacie po zaliczeniu semestru,
 • składanie wniosków o powtórzenie niezliczonych przedmiotów wraz z indeksem i kartą okresowych osiągnięć w przypadku braku zaliczenia wszystkich przedmiotów,
 • składanie wniosków o urlop dziekański,
 • składanie wniosków o indywidualną organizację studiów,
 • składanie indywidualnych wniosków w sprawach szczególnych do Prodziekanów,
 • informacje o rozstrzygnięciach w sprawie złożonych wniosków,
 • przedłużanie ważności legitymacji studenckiej,
 • informacje o wysokości opłat związanych ze studiami,
 • informacje o wysokości opłat związanych z powtarzaniem przedmiotów,
 • informacje na temat zasad i terminów składania wniosków o stypendia (socjalne, zwiększenie stypendium z tytułu zamieszkania, zapomogi, stypendium Rektora, stypendium ministra),
 • składanie wniosków o stypendia,
 • odbiór zaświadczeń potwierdzających status studenta,
 • rejestracja prac dyplomowych,
 • odbiór dyplomów ukończenia studiów.

Dane kontaktowe - Dziekanat

Zdjęcie autorstwa Vlada Karpovich z Pexels