Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Strona główna > Studenci > Rejestracja prac dyplomowych

Rejestracja prac dyplomowych

Procedura przystąpienia do egzaminu dyplomowego

Procedura dyplomowania 

Student składa pracę w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych dotyczących procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem Rektora Nr 112/2022 student nie składa w Dziekanacie pracy dyplomowej w formie papierowej.

Oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej składane jest prze studenta elektronicznie w systemie APD.

Przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego student składa w Dziekanacie:

Wzory formularzy niezbędnych przy rejestracji pracy dyplomowej