Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydział > Projekt EDu

Projekt edukacyjny EDU edycja 2016/2017

 

Projekt został przygotowany dla uczniów szkół średnich. Jest uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy i kompetencji przekazywanych młodzieży szkolnej przez nauczycieli. W najnowszej edycji będzie realizowany do końca czerwca 2016 roku.

W ramach projektu uczniowie mogą korzystać z wiedzy pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego zajmujących się naukami społecznymi i humanistycznymi: europeistyką, filozofią, logiką, politologią, socjologią, bezpieczeństwem, dyplomacją europejską, i stosunkami międzynarodowymi.

Przygotowaliśmy szereg interesujących prezentacji, wykładów oraz zajęć warsztatowych z zakresu etyki, filozofii, WOS-u, edukacji dla bezpieczeństwa, historii najnowszej i podstaw przedsiębiorczości.

Proponujemy rożne formy uczestnictwa w projekcie: zajęcia mogą odbywać się w dobrze wyposażonych salach WNS oraz bezpośrednio w zainteresowanych szkołach. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Przewidujemy także możliwość uzgodnienia   tematyki zajęć oraz miejsca i terminu spotkania młodzieży z naszymi pracownikami.

W Projekt zaangażowani są również doktoranci i studenci Wydziału, którzy mogą opowiedzieć uczniom o studiowaniu i życiu studenckim.

Wszystkie zajęcia proponowane w ramach projektu są bezpłatne.

Zainteresowane Dyrekcje Szkół oraz nauczycieli zapraszamy do nawiązania z nami kontaktu i do uczestnictwa wraz z uczniami w realizowanym przez nas projekcie.

Zapraszamy także do zacieśniania kontaktów z WNS i przystąpienia do porozumienia o współpracy.

O kontakt prosimy pod numerem telefonu: 71 375 50 93 czynnym w godz. 8.00 -15.00 lub z zespołem nauczycieli akademickich, którzy przygotowali i koordynują projekt w jednostkach Wydziału:


Katedra Studiów Europejskich

Instytut Politologii

Instytut Socjologii

Instytut Studiów MiędzynarodowychPoniżej zamieszczamy listę proponowanych zajęć. Jeżeli jednak są Państwo zainteresowani realizacją tematów z zakresu programu nauczania nieujętych w naszych propozycjach zapraszamy do kontaktu.

Instytut Politologii

Wykłady:

 • Wojna plakatowa - spór o narrację historyczną 1944-1989
 • Ewolucja systemu wyborczego w Polsce
 • Współczesne Chiny
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce (wykład z prezentacją)
 • Uchodźcy we współczesnej Europie (możliwy do zrealizowania tylko w IP)
 • Państwo polskie i Polacy na uchodźstwie w latach 1945-1990
 • Dziennikarstwo zaangażowane politycznie (wykład z prezentacją)
 • Terroryzm (szczegóły do ustalenia np. współczesny, ewolucja terroryzmu)
 • Podstawy komunikowania społecznego (wykład z prezentacją)
 • Świat mediów, a świat polityki (wykład z prezentacją)
 • Kłamstwo i oszustwo w życiu politycznym
 • Korupcja w życiu politycznym
 • Demokracja bezpośrednia na przykładzie referendum czyli jak obywatele mogą wpływać na władzę (wykład z prezentacją)
 • Podstawowe zasady dress code na przykładzie sylwetek wybranych polityków
 • Jak politycy wykorzystują media społecznościowe?
 • Użytkownik kontra Internet
 • Czy media społecznościowe są elementem współczesnej dyplomacji?
 • Analiza retoryczna exposé Tadeusza Mazowieckiego z 24 sierpnia 1989
 • Współczesne modele kampanii wyborczych
 • Znaczenie mediów społecznościowych dla komunikowania politycznego
 • Znaczenie debat telewizyjnych w kampanii wyborczej

 

Zajęcia warsztatowe:

 • Prawa człowieka
 • Zasady i zakres międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych
 • Wyborcy i wybory europejskie, krajowe i lokalne w Polsce - warsztat na dokumentach z Sekcji Projektów Badawczych i Dydaktycznych
 • Załóż swoją fundację lub stowarzyszenie czyli jak działają w Polsce organizacje trzeciego sektora
 • Puzzle samorządowe

 

Ponadto w Archiwum Sekcji Projektów Badawczych i Dydaktycznych dysponujemy archiwalnymi materiałami źródłowymi (np.: plakaty, ulotki, odezwy, pisma, gazeta plakatowa, pamiętniki, wspomnienia, i inne dokumenty), z którymi pracują uczniowie podczas zajęć warsztatowych poświęconych historii najnowszej: walka o władzę w Polsce 1945-1947, Sybiracy – obraz zesłań i repatriacji w wspomnieniach Sybiraków, Władza a opozycja w okresie stanu wojennego, Uczniowski Ruch Oporu, Solidarność 1981-1989, Plakat okolicznościowy w PRL-u,

Droga Polski do UE.

 

Katedra Studiów Europejskich

Wykłady:

 • Czym jest Unia Europejska i jak funkcjonuje?
 • Polska w Unii Europejskiej – nowe perspektywy i szanse wzrostu
 • Kampanie profrekwencyjne przeprowadzone w Polsce przed wyborami.
 • Partie polityczne na polskiej scenie parlamentarnej
 • Współczesna sytuacja geopolityczna Europy Środkowo - Wschodniej
 • Mechanizmy polityki rosyjskiej
 • Potęga lądowa i morska w XX w. w koncepcjach geopolitycznych