Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Strona główna > Wydział > RÓWNY WNS

RÓWNY WNS

1-116-of-474fot. Magdalena Marcula

PEŁNOMOCNICZKA DZIEKANA DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA (WNS)

dr Olga Nowaczyk

Instytutu Socjologii
Uniwersytet Wrocławski

Do zakresu kompetencji Pełnomocniczki Dziekana ds. równego traktowania może:

Jeśli zgłaszany problem leży poza kompetencjami Pełnomocniczki wskaże ona właściwą instytucję bądź osobę powołaną do zajmowania się tego rodzaju sprawami.

Sprawy do Pełnomocniczki Dziekana ds. równego traktowania mogą zgłaszać:

 1. osoby indywidualne:
  1. nauczyciele akademiccy;
  2. pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi;
  3. doktoranci;
  4. studenci;
 2. koła naukowe, samorząd studentów.

Sprawy do Pełnomocniczki Dziekana ds. równego traktowania mogą zgłaszać osoby, które doświadczyły dyskryminacji, zostały niesprawiedliwie potraktowane lub były/są świadkami ww.

Członkowie społeczności WNS mogą omawiać z Pełnomocniczką nurtujące ich problemy bez konieczności dalszego ujawniania sprawy lub podejmowania jakichkolwiek formalnych działań. Kolejne kroki są zawsze określone przez zainteresowanych w zależności od okoliczności i wyboru możliwej opcji.

Podjęcie czynności przez Pełnomocniczki Dziekana ds. równego traktowania następuje:

Do zadań Pełnomocniczki Dziekana ds. równego traktowania należą:

Do kompetencji Pełnomocniczki Dziekana ds. Równego Traktowania NIE NALEŻY:

Postępowanie w sprawie – Pełnomocniczka przyjmuje zgłoszenia składane osobiście oraz wnoszone drogą telefoniczną, mailową lub korespondencyjną. Przy czym podjęcie interwencji (działań wyjaśniających) przez Pełnomocniczkę w danej sprawie następuje dopiero po osobistym spotkaniu z Pełnomocniczką i uzyskanie upoważnienia podpisanego przez osobę zgłaszającą problem lub konflikt.

Zgłoszenia są przyjmowane według następującej procedury:

 1. wstępne zapoznanie się ze sprawą;
 2. przekazanie osobie zgłaszającej sprawę informacji nt. kompetencji, procedur i zasad działania pełnomocniczki;
 3. zebranie szczegółowych informacji na temat sprawy, w szczególności okoliczności faktycznych oraz oczekiwań osoby zgłaszającej;
 4. ustalenie toku dalszego działania;
 5. formalne przyjęcie zgłoszenia oraz ewentualne podjęcie działania w sprawie;
 6. pełnomocniczka bada sprawę po otrzymaniu niezbędnych materiałów od osoby zgłaszającej.

Pełnomocniczka w swoich działaniach kieruje się zasadami poufności, bezstronności i neutralności. Ma dostęp do osób i informacji istotnych w sprawie, niezmiennie dbając przy tym o zachowanie zasady poufności. W danej sprawie Pełnomocniczka nie staje po stronie studenta, pracownika, Wydziału bądź Uniwersytetu. Nie czerpie też osobistych korzyści ze znalezienia rozwiązania danego problemu. Unika sytuacji, w których mógłby mieć miejsce konflikt interesów.

Pełnomocniczki Dziekana ds. Równego Traktowania co roku sporządza Sprawozdanie z działań, które przekazywanie jest do wiadomości Władzom WNS.