Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Zamówienia Publiczne > Procedury zamówień WNS

 

Planowanie

 

Sekcja Informatyczna zajmuje się planowaniem zamówień publicznych na Wydziale Nauk Społecznych, przed dokonaniem zamówienia należy zgłosić ilość i kategorie sprzętu do planu zamówień publicznych na dany rok.

Zamówienia odbywają się 4 razy w roku tz. zamówienia należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca w którym odbywa się zamówienie, zamówienia po tym terminie są przenoszone na kolejny.

Procedura Wstępna

 

Przed zamówienie sprawdź czy posiadasz:

Dokumenty Wymagane

 

W zależności od specyfiki zamówienia wymagane dokumenty do jego realizacji:

Zamówienie

 Komplet dokumentów wymaganych podpisany przez Kierownika projektu i Dziekana WNS dostarczamy do sekcji informatycznej celem przygotowania opisu technicznego.

Zamówienie

 

  1. Zamówienia o wartości poniżej 5 000 zł udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty dostępnej na rynku.
  2. Zamówienia o wartości od 5 000 zł do 50 000 zł udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty otrzymanej wskutek zapytania ofertowego.
  3. Zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 zł do 30 000 euro udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty otrzymanej wskutek zapytania ofertowego.
  4. Zamówienia o wartości przekraczającej 30 000 euro są realizowane zgodnie z UPZP.

Zapytanie cenowe (wycena)

 Sekcja informatyczna występuje z zapytaniem cenowym w celu wyceny sprzętu i zbadania średnich cen rynkowych jak i dostępności.

Zapytanie Ofertowe < 30 000 euro

 Sekcja Informatyczna wysyła zapytanie ofertowe do min. 2 firm zgodnie jeśli kwota zamówienia w planie zamówień publicznych nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości 30 tys. Euro. 

Zlecenie realizacji

 Po wyborze najkorzystniejszej oferty załącznik nr 3 której dokonuje sekcja informacyjna a zatwierdza dziekan WNS, następuje zlecenie zamówienia załącznik nr 4.

Rozliczenie zlecenia

Po dostarczeniu sprzętu w terminie do 14 dni grantobiorca otrzyma informację o sprzęcie gotowym do odbioru. Sprzęt zostanie wydany dopiero po prawidłowym rozliczeniu faktury przez grantobiorce.

Potwierdzeniem dostarczenia sprzętu do si.wns jest protokół załącznik nr 5.

Faktura

Fakturę należy odpowiednio opisać inaczej nie zostanie rozliczona i nie zostanie wydany sprzęt.

Elementy które muszą znaleźć się na fakturze:

 

Rozliczenie po grancie

  Zalacznik-nr-0 (DOCX / 467.30 kb)  Zalacznik-nr-1a (DOCX / 475.66 kb)  Zalacznik-nr-1 (DOC / 59.90 kb)  Zalacznik-nr-2 (DOC / 83.46 kb)  Zalacznik-nr-3 (DOC / 76.80 kb)  Zalacznik-nr-4 (DOCX / 466.67 kb)  Zalacznik-nr-5 (DOCX / 467.22 kb)  Zalacznik-nr-6 (DOCX / 468.02 kb)